Меню Затваряне

Присъствена форма за 2022г.

Присъствена форма

С вградена автоматична визуализация на таба в заглавието на всеки лист чрез формула.

.

Програмата представлява:Присъствена форма за отчитане явяването
и неявяването на работа на работниците и служителите от фирмата.

Според изискванията на нормативната база в колонките се попълват следните символи:

Цифра от 7 или 8 – броят отработени часове от лицето за този ден от месеца,

П – Почивен ден

О – Редовен отпуск – платен годишен отпуск

Н – Неплатен отпуск – неплатен отпуск с трудов стаж

М – Майчинство – отпуск за бременност, раждане и за отглеждане на дете

Б – Болнични – болнични, трудова злополука, гледане на болен член или болно дете

Д – Изпълнение на държавни задължения – служебен отпуск.

А – С разрешение на администрацията – неплатен отпуск без стаж.

С – Самоотлъчка – неплатен отпуск без трудов стаж

Във присъствената форма са заложени формули които автоматично,
изчисляват броя отработени дни, брой отработени човеко-часове, брой отпуски,
брой болнични, брой почивни дни и т.н.
Като има възможност да се направи годишна справка по звена и по групи
за броя на отработените дни в края на годината за всяко едно звено.

В програмата има вграден многогодишен календар с който може да се
следи броя на работните дни през съответният месец и за съответната година.

Новости във Версия 2.0
1.Увеличена е възможността за избор на брой отработени часове – 4,6,7,8,12 часа.
2.Коригирани са формулите за изчисляване на броя отработени дни, брой отработени човеко-часове, брой отпуски, брой болнични, брой почивни дни и т.н. в годишната справка по звена и групи работници.
3.Промяна на вграденият многогодишен календар с който може да се
следи броя на работните дни през съответният месец и за съответната година..
Програмата има възможност за отпечатване на календарна година по избор.

Може да свалите присъствената форма от тук: Присъствена форма